next up previous contents
Next: Inhoud

Een ware hel
Een hardop denkenonderzoek naar spontane metafoorverwerking

Bart van Dijck


Tilburg, 1998 

Bart van Dijck
5/20/1998