next up previous contents
Next: Over dit document ... Up: Een ware hel - Een hardop Previous: Het proefmateriaal

Subsections

Voorbeeld van een protocolanalyse

Hierna volgt een voorbeeld van een protocolanalyse om duidelijk te maken hoe de uitingen in zo'n transcriptie geclassificeerd worden voor verder empirisch onderzoek. De proefpersoon is vrouwelijk, 20 jaar en tweedejaars Tekst & Communicatie studente aan de Faculteit der Letteren van de KUB in Tilburg.

Bij elke uiting die betrekking heeft op metaforen staat in welke categorie hij is ingedeeld. Het classificatieschema wordt in paragraaf 5.2 behandeld, hieronder volgt enkel een opsomming.

Classificatieschema

1. problem identification
2. explicit identification
3. labelling
4. focus processing
5. vehicle processing
6. metaphor construction
7. metaphor construction
8. metaphor functionalization
9. metaphor evaluation
10. explicit reformulation

De categorieën 11 tot en met 20 zijn gelijk, alleen dan voor de tweede analyseronde.Bart van Dijck
5/20/1998