next up previous contents
Next: De instructie van de Up: Een ware hel - Een hardop Previous: Lees- en gesprekstijden

Subsections

Voorbeeldanalyses

Het eerste voorbeeld is geconstrueerd en terug te vinden in [1, p.129]. Dit voorbeeld geeft duidelijk aan wat de verschillende procescategorieën inhouden. De daarop volgende voorbeelden komen uit de tijdens het onderzoek vergaarde materiaalprotocollen. Zij geven aan hoe de procescategoriën terug zijn te vinden in de transcripties.

.

But then the Dutch blasted the German defences

Problem identification

What does this sentence mean

Explicit identification

it seems a metaphor to me

Labelling

football as war or something

Focus processing

the Dutch find a possibility to score a goal, I think

Vehicle construction

they blow up the resistance

Metaphor construction

and they use the gap to score

Metaphor explication

It is an opening or something

Metaphor functionalization

this is rather different from the chess-football mentioned earlier

Metaphor evaluation

It is rather a cliché

Metaphor reformulation

I would use a different term, something like broke up instead of blasted[*]

Hieronder staat voor elk van de tien procescategorieën een voorbeeld, gevonden in de transcripties. Bij elk voorbeeld wordt eerst de bijbehorende zin uit het proefmateriaal gegeven (zie voor de complete bijlage C). Daarna volgt het commentaar van de proefpersoon, eventueel in gesprek met de proefleider. Niet alle voorbeelden zijn eenduidig, om aan te geven dat één uiting in meerdere categorieën kan vallen, zoals de uiting bij expliciete identificatie, die tegelijk een evaluatie is.

.

Problem identification

Tekst 1:Gdansk en Krakow: een levendig paar
Bart: eh beginnen bij de eerste min
Ppn13: eerst had ik hem gezet maar toen had ik niet gezien dat dit doorliep toen dacht ik ik heb nog nergens iets van krakow gelezen ik denk eh ik denk er niks van maar ik heb toch maar laten staan omdat ik gewoon levendig paar een beetje raar vind klinken

Explicit identification

Tekst 3:Als koeien herkauwen zij hun recente verleden.
Ppn2: ja dit vond ik een leuke metafoor ... als koeien herkauwen

Labelling

Voor dit proces is geen voorbeeld gevonden.

Focus processing

Tekst 3:Dit dankzij het pionierswerk van enkele regisseurs die al vanaf het begin het belang benadrukten van een hoge productiviteit.
Ppn3: nou ik vind pionierswerk wel goed klinken ... zo van je moet wel dingen uitproberen

Vehicle construction

Tekst 2:Zijn act is een soort snelvuur van korte grappen die aaneengeregen worden met een dunne rode draad.
Ppn16: subtiel mooi gedaan ... en snelvuur vond ik ook een mooi woord ... een mooie tegenstelling tot grap in feite omdat snelvuur dan denk ik in eerste instantie toch aan iets meer agressiefs en een grap is ... juist niet agressief en dat vind ik mooi gebruikt
Bart: en je weet dus ook wat het is snelvuur
Ppn16: ja ik zou daar iets voor als ... bedoel je snelvuur in deze of in de letterlijke
Bart: in de letterlijke
Ppn16: dat heeft toch te maken met mitrailleurs enzovoorts

Metaphor construction

Tekst 3:Het is altijd net genoeg om de situatie een beetje te laten kantelen.
Ppn18: dat kantelen .. dat vond ik leuk om dat van een situatie te zeggen ... want je weet sowieso in soapseries dat ze even kijken als je je dat voorstelt een scene naast een scene ik weet niet goed hoe ik dat moet uitleggen maar ik ga het poberen ... je weet altijd dat in soapseries altijd alles omgegooid wordt een situatie wordt altijd helemaal anders en ik vind het heel leuk dat ze hier dat beeld hebben van kantelen dat ze het beeld alvast een beetje zo doen dat je weet het kan ook zo gaan ... komt dit over

Metaphor explication

Voor dit proces is geen voorbeeld gevonden.

Metaphor functionalization

tekst 2:Op het gebied van de stand-up comedy is Martijn inmiddels geen groentje meer. Hij komt niet meer op het podium met de angsthazenblik die de nieuwkomer typeert, maar met de rustige uitstraling van iemand die weet dat hij de mensen aan het lachen gaat maken
Ppn17: 41: hier vond ik positief ... martijn is inmiddels geen groentje meer dan komt weer die uitleg ...en dat hier die nieuwkomer dat komt dan weer terug ... dat kun je dus weer terug verbinden aan dat groentje dus dat vond ik wel eh ... ja ... dat komt terug zeg maar
Bart:dat is eigenlijk hetzelfde
Ppn17: ja het is hetzelfde maar ... em ... hier wordt goed die uitleg gegeven en dan zie je dus dat het hier inderdaad nog steeds over dat groentje gaat die nieuwkomer ... dus dat vind ik wel verduidelijken

Metaphor evaluation

Tekst 3:Ze worden bedacht, geschreven en uitgewerkt door één schrijversteam, een ware plotmachine dus.
Ppn15: en dit eh vond ik wel een grappig woord plotmachine em ...
Bart: waarom
94: ja het is een eh ongebruikelijk woord volgens mij is het een spontaan bedacht woord maar em ... ik vind wel ... het is wel grappig zeg maar omdat ... ja de machine inderdaad ... als je voor drie soaps allemaal dingen moet verzinnen kom je inderdaad eh nou dan wordt het wel een beetje machine-achtig idee

Metaphor reformulation

Tekst 1: Zo meteen eerst een hete douche pakken.
Ppn11: em ... pakken voor een douche vind ik een beetje vreemde manier van zeggen dan zou je zeggen ga onder een hete douche of zo maar ...


next up previous contents
Next: De instructie van de Up: Een ware hel - Een hardop Previous: Lees- en gesprekstijden
Bart van Dijck
5/20/1998